Poszukiwana instytucja szkoleniowa

Fundacja Centrum Praw Kobiet oddział w Łodzi poszukuje szkoły językowej gotowej przeprowadzić kurs z podstaw języka angielskiego dla grupy 5 uczestniczek Projektu „Akcja aktywizacja szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji”. Kurs zaplanowany jest na lipiec i sierpień br. i ma obejmować 48 godzin. Oferty wraz z ceną usługi prosimy kierować na adres aktywizacja@cpk.org.pl lub składać osobiście w biurze projektu, na ul Piotrkowskiej 115.

Uczestnictwo w kursie prowadzić musi do nabycia kompetencji zgodnie z IV stopniowym procesem ich nabywania wskazanym w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Warsztaty psychologiczne

image001Zapraszamy II cykl warsztatów z psycholożką Mirką Staszewską w ramach realizacji działania ze środków samorządu Województwa Łódzkiego pt. „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Utrzymaj równowagę.”

 • 21 czerwca: Utrzymaj równowagę – Jak sobie radzić z emocjami?
 • 5 lipca: Utrzymaj równowagę – Jak się komunikować żeby się porozumieć?
 • 19 lipca: Utrzymaj równowagę – Jak oswoić stres? (termin może ulec zmianie!)
 • 2 sierpnia: Utrzymaj równowagę – Jak budować poczucie własnej wartości?

Zajęcia będą się odbywały w czwartki, w godzinach 17:00- 19:00.

Warsztaty prowadzone są według autorskiego programu, w który wplatane są ćwiczenia uważnościowe i medytacyjne. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zapisy prowadzone są drogą mailową oraz w sekretariacie – osobiście lub pod numerem (42) 633-34-11. Zapisywać można się na pojedyncze zajęcia lub cykl czterech warsztatów. Liczba miejsc ograniczona – w  spotkaniu może wziąć udział do 12 kobiet.

grupa

Poszukiwana instytucja szkoleniowa

Fundacja Centrum Praw Kobiet , w związku z realizacją projektu „Akcja aktywizacja szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji”, poszukuje firmy szkoleniowej która przeprowadzi dla 30  Uczestniczek Projektu kurs nauki podstaw obsługi komputera w wymiarze:

>  50 godzin (5h x 10 dni) dla dwóch grup przypadających na pierwszą edycję projektu – w czerwcu/lipcu 2018

> 50 godzin (5h x 10 dni) dla dwóch grup przypadających na drugą edycję projektu – w grudniu 2018

Oferta powinna uwzględniać:

– 4 szkolenia dla łącznej grupy 30 osób

– materiały typu pendrive, zeszyt, długopis

– wynagrodzenie osób prowadzących

– salę dydaktyczną wraz z komputerami

– przerwy kawowe i lunche

Oferty przyjmujemy do dnia 13.06.2018 r tj. w terminie 7 dni od daty publikacji ogłoszenia.

Zainteresowane instytucje prosimy o nadsyłanie swoich ofert na adres e – mail
aktywizacja@cpk.org.pl lub złożenie ich w siedzibie Centrum Praw Kobiet oddział w Łodzi na ul. Piotrkowskiej 115, w godzinach od 10.00 – 17.00.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami. Zapraszamy!

Zajęcia – czerwiec

WARSZTAT „JAK SOBIE RADZIĆ Z EMOCJAMI?”

z Mirosławą Staszewską

21.06.2018r. godz. 17:00-19:00

 

GRUPA WSPARCIA (soboty)

z Martą Kołatą

09.06.2018r. godz. 14:00-16:00

16.06.2018r. godz. 14:00-16:00

 

Zapraszamy do zapisywania się!

 

Poszukiwana instytucja doradztwa zawodowego

W związku z realizacją w okresie od kwietnia 2018 do lipca 2019 roku Projektu pn. „Akcja Aktywizacja – szansa dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji”, Fundacja Centrum Praw Kobiet poszukuje do współpracy instytucji gotowej świadczyć usługi doradztwa zawodowego, w celu przeprowadzenia następujących zadań:

 • Przeprowadzenie spotkań doradczych – indywidualne konsultacje z Uczestniczkami Projektu – w planowanym wymiarze 4 godzin dla każdej z 30 uczestniczek Projektu.
 • Przygotowanie Indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdej uczestniczki projektu
 • Świadczenie usług pośrednictwa pracy dla 30 osób w wymiarze 4h/osobę

Wymagania:

Instytucja realizująca powyższe zadania powinna być wpisana do Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez WUP, właściwy ze względu na jej siedzibę, oraz posiadać numer wpisu w KRAZ.

Oferty przyjmujemy do dnia 22.05.2018 r tj. w terminie 7 dni od daty publikacji ogłoszenia.

Zainteresowane instytucje prosimy o nadsyłanie swoich ofert na adres e – mail
aktywizacja@cpk.org.pl

Skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami. Zapraszamy!

Poszukiwany animator/animatorka społeczny/a do realizacji działań w ramach projektu ze środków EFS

W związku z realizacją w okresie od kwietnia 2018 do lipca 2019 roku Projektu pn. „Akcja Aktywizacja – szansa dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji”, Fundacja Centrum Praw Kobiet poszukuje do współpracy:

 • Animatora/animatorki

Wymagania:

–        Wykształcenie wyższe kierunkowe  – (preferowane pedagogika, psychologia, socjologia) i/lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia.

–        Wydatek kwalifikowalny, o ile animator posiada doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową nie powinno być krótsze niż 2 lata.

Wymiar czasu pracy: 80-100h miesięcznie, umowa zlecenie

Oferty przyjmujemy do dnia 22.05.2018 r tj. w terminie 7 dni od daty publikacji ogłoszenia.

Oferty wraz z ceną usługi prosimy kierować na adres aktywizacja@cpk.org.pl lub składać osobiście w biurze projektu, na ul Piotrkowskiej 115.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami. Zapraszamy!

Poszukiwany animator/animatorka społeczny/a do realizacji działań w ramach projektu ze środków EFS

W związku z realizacją w okresie od kwietnia 2018 do lipca 2019 roku Projektu pn. „Akcja Aktywizacja – szansa dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji”, Fundacja Centrum Praw Kobiet poszukuje do współpracy:

 • Animatora/animatorki

Wymagania:

–        Wykształcenie wyższe kierunkowe  – (preferowane pedagogika, psychologia, socjologia) i/lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia.

–        Wydatek kwalifikowalny, o ile animator posiada doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową nie powinno być krótsze niż 2 lata.

Wymiar czasu pracy: 80-100h miesięcznie, umowa zlecenie

Oferty przyjmujemy do dnia 07.05.2018 r tj. w terminie 7 dni od daty publikacji ogłoszenia.

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie swoich ofert na adres e – mail
aktywizacja@cpk.org.pl

Skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami. Zapraszamy!

Majówka – zmiana godzin pracy

DSC_0213W najbliższym tygodniu łódzki oddział Centrum Praw Kobiet pracuje w następujący sposób:

 • 30 kwietnia pracujemy tak jak zwykle
 • 2 maja tylko dyżur telefoniczny
 • 1, 3 i 4 maja nieczynne

Życzymy spokojnego wypoczynku!

Poszukiwane osoby do realizacji działań w ramach projektu ze środków EFS

W związku z realizacją w okresie od kwietnia 2018 do lipca 2019 roku Projektu pn. „Akcja Aktywizacja – szansa dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji”, Fundacja Centrum Praw Kobiet poszukuje do współpracy:

 • Prawnika/prawniczki

Wymagania: aplikacja radcowska lub adwokacka, min. 3 lata doświadczenia w zawodzie oraz min. 2 lata doświadczenia w pracy z osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem

 • Psychoterapeuty/psychoterapeutki

Wymagania: min. 3 lata doświadczenia w zawodzie oraz min. 2 lata doświadczenia w pracy z osobami wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem

Oferty przyjmujemy do dnia 20.04.2018 r tj. w terminie 7 dni od daty publikacji ogłoszenia.

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie swoich ofert na adres e – mail
aktywizacja@cpk.org.pl

Skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami. Zapraszamy!

Poszukiwana instytucja doradztwa zawodowego

W związku z realizacją w okresie od kwietnia 2018 do lipca 2019 roku Projektu pn. „Akcja Aktywizacja – szansa dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji”, Fundacja Centrum Praw Kobiet poszukuje do współpracy instytucji gotowej świadczyć usługi doradztwa zawodowego, w celu przeprowadzenia następujących zadań:

 • Przeprowadzenie spotkań doradczych – indywidualne konsultacje z Uczestniczkami Projektu – w planowanym wymiarze 4 godzin dla każdej z 30 uczestniczek Projektu.
 • Przygotowanie Indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego dla każdej uczestniczki projektu
 • Świadczenie usług pośrednictwa pracy dla 30 osób w wymiarze 4h/osobę

Wymagania:

Instytucja realizująca powyższe zadania powinna być wpisana do Rejestru Agencji Zatrudnienia prowadzonego przez WUP, właściwy ze względu na jej siedzibę, oraz posiadać numer wpisu w KRAZ.

Oferty przyjmujemy do dnia 20.04.2018 r tj. w terminie 7 dni od daty publikacji ogłoszenia.

Zainteresowane instytucje prosimy o nadsyłanie swoich ofert na adres e – mail
aktywizacja@cpk.org.pl

Skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami. Zapraszamy!