Poszukiwany/a informatyk/informatyczka

close-up-of-man-using-laptop-keypad_23-2147883698

Poszukiwany/a informatyk/informatyczka do pomocy przy instalacji drukarki bezprzewodowej na komputerach w siedzibie Fundacji. Drukarka jest nowa, jednak nie udało się jej podłączyć do sprzętów w Fundacji za pomocą wi-fi. Chętnych do pomocy prosimy o telefon na nr: (42) 633-34-11 / 736-608-493 lub kontakt za pośrednictwem e-maila: cpk_lodz@cpk.org.pl

Warsztaty psychologiczne

image001Zapraszamy III cykl warsztatów z psycholożką Mirką Staszewską w ramach realizacji działania ze środków samorządu Województwa Łódzkiego pt. „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Utrzymaj równowagę.”

 • 8 września: Utrzymaj równowagę – Jak sobie radzić z emocjami?
 • 22 września: Utrzymaj równowagę – Jak się komunikować żeby się porozumieć?
 • 6 października: Utrzymaj równowagę – Jak oswoić stres? 
 • 20 października: Utrzymaj równowagę – Jak budować poczucie własnej wartości?

Zajęcia będą się odbywały w soboty, w godzinach 16:00- 18:00.

Warsztaty prowadzone są według autorskiego programu, w który wplatane są ćwiczenia uważnościowe i medytacyjne. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zapisy prowadzone są drogą mailową oraz w sekretariacie – osobiście lub pod numerem (42) 633-34-11. Zapisywać można się na pojedyncze zajęcia lub cykl czterech warsztatów. Liczba miejsc ograniczona – w  spotkaniu może wziąć udział do 12 kobiet.

grupa

Informacja – godziny otwarcia

Informujemy, że w środę nasze biuro będzie czynne od godziny 13 do 17. W czwartek oddział będzie nieczynny – można będzie jednak dzwonić na naszą komórkę (736-608-493), pod którą dyżurować będzie osoba I kontaktu.

Poszukiwana instytucja szkoleniowa

loga

Fundacja Centrum Praw Kobiet , w związku z realizacją projektu „Akcja aktywizacja szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji”, poszukuje firmy szkoleniowej, która przeprowadzi kurs pracownika biurowego dla Uczestniczek Projektu, w wymiarze 120 godzin (zegarowych) dla 8 osób szkolonych grupowo. 3 osoby z powyższej grupy należy dodatkowo przeszkolić z zakresu obowiązków pracownika biurowego w pracy magazynowej w ilości 10 godzin szkoleniowych.

Kurs zaplanowany jest na sierpień/wrzesień 2018 r.

Oferta powinna uwzględniać:

 1. wymagania konieczne

– wskazanie miejsca realizacji szkolenie

– przedstawienie Programu realizacji szkolenia wraz z harmonogramem zajęć

– posiadanie wpisu do RIS przez podmiot realizujący szkolenie

– zapewnienie materiałów na szkolenie

– informację o wydawanych zaświadczeniach ukończenia kursu

– Propozycję cenową w przeliczeniu na jedną uczestniczkę szkolenia

Uwaga! Uczestnictwo w kursie prowadzić musi do nabycia kompetencji zgodnie z IV stopniowym procesem ich nabywania wskazanym w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Proszę wskazać w ofercie narzędzia wykorzystane do pomiaru postępu w nabywaniu kompetencji.

 1. wymagania uzupełniające

Wskazanie na przewagę konkurencyjną oferowanego szkolenia, wartości dodane jakie mogą uzyskać  Uczestniczki  Projektu, z racji udziału w oferowanej usługi, w tym  dodatkowe bonusy, korzyści wskazujące na merytoryczną wartość i  atrakcyjność Oferenta na rynku usług szkoleniowych.

Oferty przyjmujemy do dnia 31.07.2018 r tj. w terminie 7 dni od daty publikacji ogłoszenia.

Zainteresowane instytucje prosimy o nadsyłanie swoich ofert na adres e – mail: aktywizacja@cpk.org.pl lub złożenie ich w siedzibie Centrum Praw Kobiet oddział w Łodzi na ul. Piotrkowskiej 115, w godzinach od 10.00 – 17.00.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami. Zapraszamy!

Asysta podczas rozpraw sądowych

Drogie Panie,
Jeśli czeka Was sprawa w sądzie (rodzinna, rozwodowa czy karna) i chciałybyście aby towarzyszyła Wam z ramienia Fundacji  wolontariuszka, zgłoście się do sekretariatu lub wyślijcie wiadomość na cpk_lodz@cpk.org.pl . Wolontariuszka ta będzie występowała w charakterze osoby zaufania (w postępowaniu cywilnym) lub osoby wsparcia (w postępowaniu karnym).

Wolontariuszka będzie mogła wspierać Was emocjonalnie i monitorować prowadzenie sprawy, nie będzie natomiast mogła Was reprezentować ani Wam doradzać.

199558_413231d663c74e92959be39b3cd595eb_1000x500

Poszukiwany Fryzjer/Fryzjerka

loga

Fundacja Centrum Praw Kobiet w związku z realizacją Projekty pt „Akcja Aktywizacja – szansa dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji”  poszukuje do współpracy, w okresie od 23 lipca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 r. salonu fryzjerskiego,  gotowego świadczyć usługi fryzjerskie dla uczestniczek realizujących projekt w jego 1 Edycji.

Do zadań wykonawcy usługi będzie należało:

–  Przeprowadzenie indywidualnych spotkań  doradczych –  konsultacje z zakresu pielęgnacji włosów dla 15 Uczestniczek Projektu

– wybór fryzury dla każdej z 15 Uczestniczek Projektu i przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w tym, m. innymi:  mycie, strzyżenie, farbowanie, modelowanie / upinanie,

– pomoc doradcza w zakresie wyboru rodzaju kosmetyków pielęgnacyjnych,

Wymagania:

– Profesjonalne przygotowanie fryzjerskie potwierdzone stosownym certyfikatem,

– Posiadanie zasobów lokalowych, sprzętowych – najlepiej własny salon fryzjerski- miejsce do realizacji usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w tym zakresie.

– Usługa powinna być wykonana w sposób kompleksowy i zawierać się w czasie  1 wizyty  przeznaczonej dla  każdej  UP.

– Wymagane jest indywidualne podejście do potrzeb i preferencji każdej z UP mające na celu pomoc w poprawie wizerunku i dobrego samopoczucia każdej z UP.

Oferty przyjmujemy  do dnia 20.07.2018 r. Oferta powinna zawierać zakres świadczonej usługi i propozycję cenową jej wykonania.

Zainteresowane firmy/podmioty gospodarcze  prosimy o nadsyłanie swoich ofert na adres e – mail aktywizacja@cpk.org.pl, lub o składanie ofert w Biurze Projektu Lidera : Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Piotrkowska 115 lok. 4, od poniedziałku do piątku  w godz. od 10.00 do 16.00

Skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami. Zapraszamy!

Zaktualizowany grafik warsztatów psychologicznych

image001Zapraszamy II cykl warsztatów z psycholożką Mirką Staszewską w ramach realizacji działania ze środków samorządu Województwa Łódzkiego pt. „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Utrzymaj równowagę.”

 • 21 czerwca: Utrzymaj równowagę – Jak sobie radzić z emocjami?
 • 5 lipca: Utrzymaj równowagę – Jak się komunikować żeby się porozumieć?
 • 12 lipca: Utrzymaj równowagę – Jak oswoić stres? 
 • 2 sierpnia: Utrzymaj równowagę – Jak budować poczucie własnej wartości?

Zajęcia będą się odbywały w czwartki, w godzinach 17:00- 19:00.

Warsztaty prowadzone są według autorskiego programu, w który wplatane są ćwiczenia uważnościowe i medytacyjne. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zapisy prowadzone są drogą mailową oraz w sekretariacie – osobiście lub pod numerem (42) 633-34-11. Zapisywać można się na pojedyncze zajęcia lub cykl czterech warsztatów. Liczba miejsc ograniczona – w  spotkaniu może wziąć udział do 12 kobiet.

grupa

Poszukiwany animator/animatorka społeczny/a do realizacji działań w ramach projektu ze środków EFS

loga

W związku z realizacją w okresie od kwietnia 2018 do lipca 2019 roku Projektu pn. „Akcja Aktywizacja – szansa dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji”, Fundacja Centrum Praw Kobiet poszukuje do współpracy:

 • Animatora/animatorki

Wymagania:

–        Wykształcenie wyższe kierunkowe  – (preferowane pedagogika, psychologia, socjologia) i/lub certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia.

–        Wydatek kwalifikowalny, o ile animator posiada doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową nie powinno być krótsze niż 2 lata.

Wymiar czasu pracy: ok. 80h miesięcznie, umowa zlecenie

Oferty przyjmujemy do dnia 5.07.2018 r tj. w terminie 7 dni od daty publikacji ogłoszenia.

Oferty wraz z ceną usługi prosimy kierować na adres aktywizacja@cpk.org.pl lub składać osobiście w biurze projektu, na ul Piotrkowskiej 115.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi oferentami. Zapraszamy!

Poszukiwana instytucja szkoleniowa

loga

Fundacja Centrum Praw Kobiet oddział w Łodzi poszukuje lektora lub firmy gotowej przeprowadzić kurs z podstaw języka angielskiego dla grupy 5 uczestniczek Projektu „Akcja aktywizacja szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji”. Kurs zaplanowany jest na lipiec i sierpień br. i ma obejmować 48 godzin. Oferty wraz z ceną usługi prosimy kierować na adres aktywizacja@cpk.org.pl lub składać osobiście w biurze projektu, na ul Piotrkowskiej 115.

Uczestnictwo w kursie prowadzić musi do nabycia kompetencji zgodnie z IV stopniowym procesem ich nabywania wskazanym w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Warsztaty psychologiczne

image001Zapraszamy II cykl warsztatów z psycholożką Mirką Staszewską w ramach realizacji działania ze środków samorządu Województwa Łódzkiego pt. „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Utrzymaj równowagę.”

 • 21 czerwca: Utrzymaj równowagę – Jak sobie radzić z emocjami?
 • 5 lipca: Utrzymaj równowagę – Jak się komunikować żeby się porozumieć?
 • 12 lipca: Utrzymaj równowagę – Jak oswoić stres? 
 • 2 sierpnia: Utrzymaj równowagę – Jak budować poczucie własnej wartości?

Zajęcia będą się odbywały w czwartki, w godzinach 17:00- 19:00.

Warsztaty prowadzone są według autorskiego programu, w który wplatane są ćwiczenia uważnościowe i medytacyjne. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zapisy prowadzone są drogą mailową oraz w sekretariacie – osobiście lub pod numerem (42) 633-34-11. Zapisywać można się na pojedyncze zajęcia lub cykl czterech warsztatów. Liczba miejsc ograniczona – w  spotkaniu może wziąć udział do 12 kobiet.

grupa