A K T U A L N O Ś C I

Zapraszamy na:Zajęcia JOGI z Ewą Szymańską w poniedziałek 14 kwietnia

godz 12.00


Zajęcia informacyjno-edukacyjne
25.04.2014 godz.17.00 (piątek)


Trening relaksacyjny-,,Podróż w głąb siebie"

  co wtorek
godz. 20.00-21.00


,,Wszystko o uzależnieniach" prowadząca M.Kołata- psycholog, terapeutka uzależnień
10.05.2014 (sobota) godz. 11-15:00

 

"Jeden mały krok"
prowadząca A. Stefaniak-psycholog, psychoterapeutka

 
24.05. 2014 (sobota) godz.11:00-16:00