A K T U A L N O Ś C I

Zapraszamy na:

 

Bezpłatne wsparcie dla kobiet pokrzywdzonych przestępstwem (szczegóły zakładka: Projekty)


Zajęcia z JOGI

PONIEDZIAŁKI:
godz. 12:00 - 14:00

(UWAGA!zajęcia z 15.09 odbędą się 19.09)
ŚRODY :
 
godz 17.30-19:00Zajęcia informacyjno-edukacyjne:


"Jak szukać pracy, aby ją znaleźć?"
24.09 g. 10:00-12:30 (środa)Trening relaksacyjny-,,Podróż w głąb siebie" prowadzi A.Stefaniak

  co wtorek
godz. 20.00-21.00


"Jeden mały krok"

prowadząca A. Stefaniak-psycholożka, psychoterapeutka
 
13.09 i 04.10.2014
(sobota)
godz.11:00-16:00Język niemiecki
   dla poszukujących pracy
Nowa Grupa od października -
zapisy w biurze

Zajęcia Ruch i Muzyka
"Praca z ciałem"
zapraszamy 22.09.2014. godz. 17.00 
Zajęcia dla kobiet z problemem uzależnienia

z terapeutką Małgorzatą Rożniatą
11.10 (sobota) w godz. 10-14